Thống kê lô Gan (20-05-2017)

THỐNG KÊ LOTO GAN TRUYỀN THỐNG Các bộ số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên – Cặp số 59 ra ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 10 ngày – Cặp số 67 ra ngày 10/05/2017… Read More

Những bộ số không xuất hiện

Những Bộ Số Không Xuất Hiện Trong Vòng 10 Lần Trở Lên – Cặp số 59 ra ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 10 ngày – Cặp số 67 ra ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là… Read More

Những bộ số xuất hiện liên tiếp

NHỮNG BỘ SỐ XUẤT HIỆN LIÊN TIẾP Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần về 27 2 25-02-2017 17 48 0 27-02-2017 15 29 0 27-02-2017 14 32 1 26-02-2017 14 66 2 25-02-2017… Read More

15 Bộ số xuất hiện ít

15 BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT Bộ số Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối 67 266 25-02-2017 (2 ngày trước) 15 271 23-02-2017 (4 ngày trước) 56 274 24-02-2017 (3 ngày trước) 59 277 24-02-2017 (3 ngày trước)… Read More

Bộ số xuất hiện nhiều

27 BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT! Bộ số Số ngày không về Ngày về gần nhất Tổng số lần về 67 1 24/01/2017 11 68 2 23/01/2017 7 66 0 26/01/2017 11 65 9 16/01/2017 9 64 2 23/01/2017 4… Read More