Hệ thống đã chốt SONG THỦ Lô Miền Nam

Với thẻ nạp 200.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Ăn Chắc cho các đài Miền Nam Hôm Nay. Cam kết lấy lại Uy tín – Đem lại tiền bạc cho quý khách!
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 *Chú Ý: Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ ” Viettel, Mobi”

Thống kê kết quả đài chính Song Thủ Lô miền Nam

Ngày Song Thủ Lô MN Kết quả
HÔM NAY icon_new

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

icon_new
23/04/2018 TP.HCM 07-70, DT 26-62, CM 14-41 Win TP.HCM, DT
22/04/2018 TG 45-37,KG 4884,LD 27-72 Win TG,KG,LD
21/04/2018 TP.HCM 24-42, LA 13-31, BPH 26-62, HG 37-73 Win LA, HG
20/04/2018 VL 21-51,BD 48-84,TV 09-90 Win VL ,TV
19/04/2018 TN 07-70,AG 01-10,BTH 37-73 Win TN ,BTH
18/04/2018 DN 08-80,CT 39-93,STR 56-65 Win DN ,CT
17/04/2018 BTRE 37-73,VT 36-63,BL 05-50 Win BTRE ,BL
16/04/2018 TP.HCM 17-71, DT 51-81, CM 13-31 Win TP.HCM, DT
15/04/2018 TG 09-90, KG 17-71, DL 29-92 Win TG , DL
14/04/2018 TP.HCM 13-31, LA 84-94, BPH 68-88, HG 36-63 Win LA, BPH
13/04/2018 VL 12-21,BD 79-97,TV 14-41 Win BD ,TV
12/04/2018 TN 30-60,AG 16-61,BTH 14-41 Win TN ,BTH
11/04/2018 DN 07-70,CT 04-40,STR 39-93 Win CT ,STR
10/04/2018 BTRE 45-54,VT 37-73,BL 56-65 Win BTRE ,BL
09/04/2018 TP.HCM 01-10, DT 15-51, CM 26-62 Win DT, CM
08/04/2018 TG 04-40, KG 43-53, DL 06-60 Win TG , KG
07/04/2018 TP.HCM 49-94, LA 08-80, BPH 17-71, HG 80-88 Win TP.HCM, HG
06/04/2018 VL 14-51,BD 06-66,TV 52-82 Win BD ,TV
05/04/2018 TN 89-98,AG 24-45,BTH  02-20 Win TN ,AG
04/04/2018 DN 13-53,CT 16-17,STR 43-79 Win DN,CT,STR
HỆ THỐNG BẢO TRÌ KHÔNG CHỐT SỐ
28/03/2018 DN 06-60,CT 14-41,STR 18-81 Win DN ,STR
27/03/2018 BTRE 13-31,VT 14-56,BL 04-40 Win BTRE ,VT
26/03/2018 TP.HCM 36-52, DT 21-07, CM 98-74 MISS
25/03/2018 TG 24-15, KG 25-63, DL 78-54 MISS
24/03/2018 TP.HCM 36-63, LA 51-81, BPH 25-52, HG 09-90 Win LA, BPH
23/03/2018 VL 25-85,BD 35-68,TV 04-45 MISS
21/03/2018 DN 65-85,CT 36-63,STR 51-81 Win DN ,STR
20/03/2018 BTRE 68-86,VT 34-43,BL 27-72 MISS
17/03/2018 TP.HCM 24-43, LA 34-45, BPH 27-72, HG 01-10 Win TP.HCM, BPH
16/03/2018 VL 34-43,BD 79-98,TV 03-30 Win VL ,TV
15/03/2018 TN 45-54,AG 10-50,BTH 15-51 Win TN ,AG
14/03/2018 DN 01-10,CT 53-83,STR 19-91 Win CT ,STR
13/03/2018 BTRE 41-81,VT 31-51,BL 23-32 Win BTRE ,VT
12/03/2018 TP.HCM 13-31, DT 07-70, CM 26-62 Win TP.HCM, DT
11/03/2018 TG 04-40, KG 58-85, DL 28-82 Win TG , KG
10/03/2018 TP.HCM 05-50,LA 28-82,BPH 03-30,HG 19-91 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
09/03/2018 VL 08-80,BD 20-40,TV 26-62 Win VL ,BD
08/03/2018 TN 46-64,AG 08-80,BTH 26-62 Win AG ,BTH
07/03/2018 DN 48-84,CT 37-73,STR 43-83 Win CT ,STR
06/03/2018 BTRE 68-86,VT 54-74,BL 46-64 Win BTRE ,VT
05/03/2018 TP.HCM 37-73, DT 18-81, CM 41-81 Win DT, CM
04/03/2018 TG 26-62, KG 46-64, DL 25-52 Win TG , KG
03/03/2018 TP.HCM 68-85, LA 42-82, BPH 17-71, HG 37-73 Win TP.HCM , LA, BPH
02/03/2018 VL 37-73,BD 82-92,TV 24-42 Win VL ,BD
01/03/2018 TN 13-33,AG 29-92,BTH 47-74 Win TN ,BTH
28/02/2018 DN 56-65,CT 08-80,STR 06-60 Win DN ,CT
27/02/2018 BTRE 54-84,VT 78-87,BL 45-54 Win BTRE ,VT
26/02/2018 TP.HCM 69-96, DT 13-31, CM 37-73 Win TP.HCM, DT
25/02/2018 TG 69-96, KG 54-74, DL 09-90 Win TG , KG
24/02/2018 TP.HCM 23-32, LA 87-97, BPH 45-54, HG 16-61 Win LA, BPH
23/02/2018 VL 53-83,BD 34-43,TV 12-21 Win VL ,BD
22/02/2018 TN 49-94,AG 08-80,BTH 56-65 Win TN ,AG
21/02/2018 DN 41-61,CT 20-80,STR 46-64 Win DN ,CT
20/02/2018 BTRE 01-10,VT 21-91,BL 28-82 Win VT ,BL
19/02/2018 TP.HCM 47-74, DT 40-60, CM 70-80 Win DT, CM
18/02/2018 TG 30-60, KG 08-80, DL 43-53 Win TG , DL
17/02/2018 TP.HCM 56-65, LA 01-10, BPH 64-84, HG 17-71 Win BPH, HG
16/02/2018 VL 25-52,BD 15-51,TV 63-83 Win VL ,TV
15/02/2018 TN 69-96,AG 16-61,BTH 01-10 Win AG ,BTH
14/02/2018 DN 13-31,CT 46-64,STR 62-82 Win DN , STR
13/02/2018 BTRE 32-42,VT 35-53,BL 09-90 Win BTRE ,BL
12/02/2018 TP.HCM 58-85, DT 16-61, CM 12-21 Win DT, CM
11/02/2018 TG 15-51, KG 43-93, DL 29-92 Win TG , KG
10/02/2018 TP.HCM 37-73, LA 53-83, BPH 28-82, HG 56-65 Win LA, BPH
09/02/2018 VL 31-91,BD 11-88,TV 79-97 Win VL , TV
08/02/2018 TN 53-83,AG 28-82,BTH 48-84 Win TN ,AG
07/02/2018 DN 74-84,CT 02-20,STR 17-71 Win DN , STR
06/02/2018 BTRE 23-33,VT 06-60,BL 45-54 Win BTRE ,VT
05/02/2018 TP.HCM 17-71, DT 39-93, CM 23-32 Win DT, CM
04/02/2018 TG 45-54, KG 81-91, DL 04-40 Win KG , DL
03/02/2018  HCM 30-75,BP 57-83,HG 09-48,LA 46-80  Win BP, HG, HCM, LA
02/02/2018  BD 16-42,TV 21-83,VL 30-86  Win BD,TV ,VL
01/02/2018  TN 19-63,AG 09-81,BTH 38-90 Win TN, AG ,BTH
31/01/2018 DN 04-40,CT 78-87,STR 47-74 Win DN ,CT
30/01/2018 BTRE 34-83,VT 20-60,BL 68-88 Win BTRE ,VT
29/01/2018 TP.HCM 56-65, DT 78-87, CM 58-84 Win DT, CM
28/01/2018 TG 18-81, KG 41-81, DL 47-74 Win KG , DL
27/01/2018 TP.HCM 54-74, LA 26-62, BPH 12-21, HG 37-73 Win TP.HCM, BPH
26/01/2018 VL 31-51,BD 39-93,TV 60-80 Win VL ,TV
25/01/2018 TN 08-80,AG 74-84,BTH 01-10 Win TN ,AG
24/01/2018 DN 18-81,CT 43-83,STR 60-90 Win CT ,STR
23/01/2018 BTRE 16-83,VT 38-84,BL 73-28 Miss
22/01/2018 TP.HCM 36-63, DT 42-82, CM 07-70 Win DT, CM
21/01/2018 TG 24-42, KG 37-73, DL 56-65 Win TG , DL
20/01/2018 TP.HCM 45-54, LA 65-85, BPH 51-81, HG 15-51 Win LA, BPH
19/01/2018 VL 39-93,BD 18-88,TV 53-83 Win BD ,TV
18/01/2018 TN 24-42,AG 03-63,BTH 43-63 Win TN ,AG
17/01/2018 DN 35-53,CT 63-83,STR 15-65 Win CT ,STR
16/01/2018 BTRE 25-52,VT 90-98,BL 35-53 Win VT ,BL
15/01/2018 TP.HCM 90-09, DT 79-97, CM 25-52 Win TP.HCM , DT
14/01/2018 TG 16-61, KG 46-64, DL 65-85 Win TG , DL
13/01/2018 TP.HCM 69-96, LA 04-40, BPH 62-92, HG 05-50 Win TP.HCM, BPH
12/01/2017 VL 17-71,BD 26-62,TV 24-42 Win VL,BD,TV
11/01/2018 TN 48-84,AG 50-70,BTH 18-48 Win TN , BTH
10/01/2018 DN 49-94,CT 75-85,STR 83-93 Win CT ,STR
09/01/2018 BTRE 24-42,VT 58-85,BL 71-91 Win VT ,BL
08/01/2018 TP.HCM 13-31, DT 25-52, CM 27-72 Win DT, CM
07/01/2018 TG 81-85, KG 37-73, DL 15-51 Win TG
06/01/2018 TP.HCM 31-13, LA 08-80, BPH 57-75, HG 23-32 Win TP.HCM, BPH
05/01/2018 VL 16-78,BD 27-44,TV 74-18 Win BD
04/01/2018 TN 45-27,AG 14-92,BTH 84-29 Miss
03/01/2018 DN 15-45,CT 56-76,STR 51-58 Win DN ,STR
02/01/2018 BTRE 57-48,VT 85-64,BL 25-41 Win VT
01/01/2018 TP.HCM 28-82, DT 79-97, CM 04-40 Win TP.HCM, CM
31/12/2017 TG 19-91, KG 35-53, DL 78-09 Win TG , KG , DL
30/12/2017 TP.HCM 14-86, LA 37-63, BPH 75-43, HG 66-58 Win TP.HCM, BPH
29/12/2017 VL 30-68,BD 43-82,TV 17-67 Win VL,TV
28/12/2017 TN 83-56,AG 74-26,BTH 31-85 Win AG ,BTH
27/12/2017 DN 20-57,CT 67-51,STR 45-75 Win DN ,CT
26/12/2017 BTRE 13-97,VT 36-85,BL 56-78 Win BTRE ,,BL
25/12/2017 TP.HCM 23-63, DT 09-95, CM 80-24 Win DT, CM
24/12/2017 TG 70-77, KG 58-67, DL 65-88 Win TG , KG
23/12/2017 TP.HCM 81-18, LA 93-39, BPH 01-98, HG 52-63 Win TP.HCM, LA
22/12/2017 VL 27-53 ,BD 54-85,TV 06-75 Win BD ,TV
21/12/2017 TN 19-91,AG 29-92,BTH 79-97 Win TN,AG,BTH
20/12/2017 DN 12-62,CT 42-31,STR 58-42 Win CT ,STR
19/12/2017 BTRE 05-46,VT 13-64,BL 24-96 Win BTRE,BL
18/12/2017 TP.HCM 16-81, DT 35-83, CM 86-65 Win TP.HCM, CM
17/12/2017 TG 72-42, KG 16-56, DL 86-45 Win KG , DL
16/12/2017 TP.HCM 19-29, LA 47-85, BPH 88-24, HG 40-56 Win LA, HG
15/12/2017 VL 24-42,BD 62-75,TV 76-83 Win VL ,TV
14/12/2017 TN 53-33,AG 85-45,BTH 63-72 Win TN ,AG
13/12/2017 DN 20-41,CT 75-35,STR 82-35 Win DN ,STR
12/12/2017 BTRE 28-74,VT 49-73,BL 13-80 Win BTRE ,BL
11/12/2017 TP.HCM 50-61, DT 05-63, CM 66-36 Win DT, CM
10/12/2017 TG 04-36, KG 14-75, DL 27-74 Win KG
09/12/2017 TP.HCM 16-74, LA 12-78, BPH 16-68, HG 04-86 Win TP.HCM, LA
08/12/2017 VL 53-74,BD 53-47,TV 24-75 Win TV
07/12/2017 TN 43-75,AG 35-74,BTH 90-25 Win TN ,AG
06/12/2017 DN 02-85,CT 31-75,STR 41-65 Win DN ,CT
05/12/2017 BTRE 13-75,VT 33-78,BL 20-45 Win TBTRE ,BL
04/12/2017 TP.HCM 30-69, DT 16-74, CM 88-15 Win TP.HCM, DT
03/12/2017 TG 28-78, KG 61-14, DL 30-49 Win TG, DL
02/12/2017 TP.HCM 27-96, LA 46-85, BPH 06-78, HG 43-99 Win BPH, HG
01/12/2017 VL 05-75,BD 28-86,TV 83-25 Win VL ,TV
30/11/2017 TN 49-53,AG 73-14,BTH 26-63 Win TN ,AG
29/11/2017 DN 13-69,CT 12-90, STR 35-88 Win DN ,STR
28/11/2017 BTRE 34-25,VT 13-71,BL 01-58 Win BTRE ,VT
27/11/2017 TP.HCM 11-14, DT 04-25, CM 95-17 Win  DT, CM
26/11/2017 TG 27-85, KG 01-65, LD 42-83 Win TG, LD
25/11/2017 TP.HCM 18-58, LA 84-12, BPH 46-85, HG 52-76 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
24/11/2017 VL 65-88, BD 05-11, TV 29-13 Win VL, BD, TV
23/11/2017 TN 22-88, AG 29-78, BTH 00-32 Win TN, AG
22/11/2017 DN 28-56, CT 05-45, STR 14-97 Win DN, CT, STR
21/11/2017 BTRE 06-52, VT 89-35, BL 85-14 Win BTRE, VT, BL
20/11/2017 TP.HCM 64-15, DT 79-85, CM 46-98 Win TP.HCM, DT, CM
19/11/2017 TG 02-20,KG 08-80,LD 24-42 Win TG,KG,LD
18/11/2017 TP.HCM 17-71,LA 89-98,BPH 16-61,HG 17-71 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
17/11/2017 VL 90-58, BD 83-77, TV 29-36 Win VL, BD, TV
16/11/2017 TN 08-80,AG 29-92,BTH 57-75 Win TN,AG
15/11/2017 DN 26-62, CT 76-88, STR 07-58 Win DN, CT, STR
14/11/2017 BTRE 1343, VT 59-85, BL 78-12 Win BTRE, VT, BL
13/11/2017 TP.HCM 18-81, DT 34-43, CM 42-24 Win TP.HCM, DT, CM
12/11/2017 TG 34-43, KG 76-67, LD 19-91 Win TG, KG, LD
11/11/2017 TP.HCM 25-52, LA 70-07, BPH 39-93,HG 48-84 Win TP.HCM, LA, BPH,HG
10/11/2017 VL 25-52, BD 28-82, TV 40-60 Win VL, BD, TV
09/11/2017 TN 90-09, AG 26-62, BTH 37-73 Win TN, AG, BTH
08/11/2017 DN 57-75, CT 36-63, STR 70-07 Win DN, CT, STR
07/11/2017 BTRE 59-95, VT 23-32, BL 78-87 Win BTRE, VT, BL
06/11/2017 TP.HCM 04-40, DT 26-62, CM 27-77 Win TP.HCM, DT, CM
05/11/2017 TG 26-62, KG 16-66, LD 57-75 Win TG, KG, LD
04/11/2017 TP.HCM 34-43,LA 37-73,BPH 56-65,HG 46-64 Win LA,HG
03/11/2017 VL 12-21, BD 45-54, TV 46-64 Win VL, BD, TV
02/11/2017 TN 25-52, AG 36-63, BTH 15-51 Win TN, AG, BTH
01/11/2017 DN 69-96, CT 05-50, STR 36-63 Win DN, CT, STR
31/10/2017 BTRE 38-83, VT 15-51, BL 13-31 Win BTRE, VT, BL
30/10/2017 TP.HCM 12-21,DT 06-60,CM 79-97 Win TP.HCM,DT,CM
29/10/2017 TG 89-98,KG 57-75,LD 49-94 Win TG,KG,LD
28/10/2017 TP.HCM 89-98,LA 23-32,BPH 59-95,HG 12-21 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
27/10/2017 VL 23-32, BD 48-84, TV 39-93 Win VL, BD, TV
26/10/2017 TN 29-92, AG 06-60, BTH 37-73 Win TN, AG, BTH
25/10/2017 DN 13-31, CT 36-63, STR 78-87 Win DN, CT, STR
24/10/2017 BTRE 13-31, VT 56-65, BL 90-09 Win BTRE, BL
23/10/2017 TP.HCM 65-67, DT 56-65, CM 47-74 Win TP.HCM, DT, CM
22/10/2017 TG 26-62, KG 36-63, DL 39-93 Win TG , KG, DL
21/10/2017 TP.HCM 35-53, LA 26-62, BPH 07-70,HG 14-41  Win TP.HCM,LA,BPH,HG
20/10/2017  VL 89-98,BD 28-82,TV 08-80  Win VL,BD,TV
19/10/2017 TN 58-85, AG 27-72, BTH 28-82 Win TN, AG, BTH
18/10/2017 DN 02-20, CT 59-95, ST 24-42 Win DN, CT, ST
17/10/2017 BT 48-08, VT 36-63, BL 26-62 Win BT, VT, BL
16/10/2017 TP.HCM 03-30, DT 26-62, CM 24-42 Win TP.HCM, DT , CM
15/10/2017 TG 08-80,KG 47-74,LD 15-51 Win TG,KG,LD
14/10/2017 TP.HCM 14-41, LA 39-93, BPH 28-82, HG 38-83 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
13/10/2017 VL 28-82, BD 35-53, TV 37-73 Win VL, BD, TV
12/10/2017 TN 37-73, AG 02-20, BTH 38-83 Win TN, AG, BTH
11/10/2017 DN 34-43, CT 38-83, ST 18-81 Win DN , CT , ST
10/10/2017 BTR 37-73, VT 79-97, BL 58-85 Win BTR , VT , BL
09/10/2017 TP.HCM 58-85, DT 16-61, CM 79-97 Win TP.HCM, DT, CM
08/10/2017 TG 56-96, KG 34-43, LD 56-65 Win TG, KG, LD
07/10/2017 TP.HCM 56-65, LA 34-43, BPH 78-87, HG 19-91 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
06/10/2017 VL 08-80, BD 49-94, TV 29-92 Win VL, BD, TV
05/10/2017 TN 35-53, AG 04-40, BTH 47-74 Win TN, AG, BTH
04/10/2017 DN 08-80,CT 34-43,STR 25-52 Miss
03/10/2017 BTRE 02-20,VT 48-84,BL 08-80 Miss
02/10/2017 TP.HCM 09-90,DT 79-97,CM 36-63  Win TP.HCM, DT, CM
01/10/2017 TG 12-21,KG 04-40,LD 46-64 Miss
30/09/2017 TP.HCM 28-82,LA 27-72,BPH 47-74,HG 45-54 Win TP.HCM, BPH
29/09/2017 VL 29-92,BD 59-95,TV 48-84 Win VL
28/09/2017 TN 25-52,AG 38-83,BTH 27-72 Win AG
27/09/2017 DN 57-75,CT 27-72,STR 23-32 Miss
26/09/2017 BTRE 25-52,VT 57-75,BL 67-76 Miss
25/09/2017 TP.HCM 38-83,DT 28-82,CM 45-54 Miss
24/09/2017 TG 78-87,KG 68-86,LD 07-70 Miss
23/09/2017 TP.HCM 48-84,LA 15-51,BPH 46-64,HG 78-87 Win LA
22/09/2017 VL 56-65 , BD 68-86 ,TV 13-31 Win VL ,BD ,TV
 21/09/2017 TN 45-54,AG 17-71,BTH 37-73 Win TN, AG
20/09/2017 DN 24-42,CT 46-64,STR 25-52 Win DN,STR
 19/09/2017 BTRE 35-53,VT 25-52,BL 01-10 Miss
 18/09/2017   TP.HCM 27-72,DT 36-63,CM 12-21 Miss
 17/09/2017  TG 16-61,KG 37-73,LD 24-42 Win  KG
 16/09/2017 TP.HCM 05-50,LA 23-32,BPH 12-21,HG 56-65 Win  TP.HCM
 15/09/2017 VL 39-93,BD 17-71,TV 12-21 Miss
14/09/2017 TN 08-80,AG 18-81,BTH 06-60 Win TN,AG,BTH
13/09/2017 DN 01-10,CT 17-71,STR 59-95 Miss
 12/09/2017 BTRE 45-54,VT 38-83,BL 46-64 Miss
11/09/2017 TP.HCM 47-74 ,DT 10-01  ,CM 49-94 Win TP.HCM  ,DT ,CM
10/09/2017 TG 72-27 ,KG 74-47,DL 79-97 Win TG , KG, DL
09/09/2017 TP.HCM 17-71, LA 78-87, BPH 23-32 ,HG 23-32 Win TP.HCM , LA, BPH, HG
08/09/2017  VL 09-90,BD 24-42,TV 36-63 Miss
 07/09/2017 TN 27-72,AG 68-86,BTH 69-96 Win BTH
06/09/2017 DN 18-81,CT 48-84,STR 59-95 Win DN,CT
05/09/2017 BTRE 16-61,VT 48-84,BL 17-71 Win BTRE,VT,BL
04/09/2017 TP.HCM 04-40,DT 56-65,CM 26-62 Win TP.HCM,DT,CM
03/09/2017 TG 57-75,KG 48-84,LD 39-93 Win TG,KG,LD
02/09/2017 TP.HCM 04-40,LA 72-27,BPH 68-86,HG 27-72 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
 01/09/2017 VL 38-83,BD 78-87,TV 45-54 Miss
 31/08/2017 TN 57-75,AG 03-30,BTH 02-20 Win AG,BTH
 30/08/2017 DN 39-93,CT 48-84,STR 03-30 Win DN,CT,STR
29/08/2017 BTRE 18-81,VT 01-10,BL 68-86 Win BTRE,VT,BL
 28/08/2017 TP.HCM 02-20,DT 68-86,CM 37-73 Win TP.HCM,DT,CM
27/08/2017 TG 57-75,KG 49-94,LD 15-51 Miss
26/08/2017 TP.HCM 68-86,LA 18-81,BPH 38-83,HG 89-98  Miss
25/08/2017  VL 34-43,BD 48-84,TV 28-82  Win VL 43
24/08/2017 TN 58-85,AG 15-51,BTH 46-64 Win TN,AG,BTH
23/08/2017 DN 24-42,CT 61-16,STR 48-84 Miss
 22/08/2017 BTRE 56-65,VT 47-74,BL 68-86 Win BTRE,VT,BL
 21/08/2017 TP.HCM 07-70,DT 32-23,CM 02-20 Win TP 07
20/08/2017 TG 27-72,KG 08-80,LD 48-84  Win TG,KG,LD
19/08/2017 TP 26-62,LA 27-72,BPH 28-82,HG 35-53 Win TP,LA,BPH,HG
18/08/2017 VL 17-71,BD 08-80,TV 39-93 Win VL,BD,TV
17/08/2017  TN 17-71,AG 35-53,BTH 36-63 Win TN,AG,BTH
16/08/2017  DN 29-92,CT 62-26,STR 54-45 Win DN,CT,STR
 15/08/2017 BTRE 39-93,VT 67-76,BL 01-10 Win BTR 39,VT 67
 14/08/2017 TP 46-64,DT 37-77,CM 02-20 Miss
 13/08/2017 TG 58-85,KG 67-76,LD 16-61 Win TG
12/08/2017 TP 45-54,LA 20-97​,HG 57-80,BPH​ 19-91 Win TP
11/08/2017 VL 68-86,BD 20-97​,TV 57-80​ Win VL,BD
10/08/2017 TN 37-73,AG 01-10​,BTH 16-61 Win TN.AG,BTH
 09/08/2017 DN 04-48,CT 48-74​,STR 04-74​ Win DN
08/08/2017 BTRE 59-68,VT 47-10,BL 64-94 Win BL
 07/08/2017 TP.HCM 08-23,DT 06-97,CM 36-86 Miss
06/08/2017 TG 64-46,KG 90-91,LD 28-29 Win TG,KG,LD
05/08/2017 TP 45-68,LA 32-72,BPH 52-92,HG 45-75 Win HG
 04/08/2017 BD 18-01,TV 21-30,VL 29-95  Win BD,TV,VL
03/08/2017 TN 09-93,AG 18-39,BTH 08-80 Ăn TN 93,BTH 08×2
02/08/2017 DN 51-91,CT 45-54,STR 13-31  Win DN 51
01/08/2017  BTR 40-41,VT 82-28,BL 76-67  Win BTR 40,VT 82×2,BL 67
 31/07/2017 TP 05-70,DT 36-72,CM 68-91  Win TP 05×2
30/07/2017 TG 48-72,KG 35-75,LD 03-30 Win TG 48
29/07/2017  TP 48-84,LA 32-91,BPH 15-84,HG 82-91 Win TP 48
 28/07/2017 VL 12-21, BD 14-41, TV 16-61 Win VL 12
27/07/2017 TN 83-38, AG 38-78, BTH 51-91  Win TN 83
 26/07/2017 DN 47-74, CTH 07-57, STR 23-91 Win DN 47
  25/07/2017 BTRE 56-65, VT 07-57, BL 78-79 Miss
 24/07/2017 TP 56-65, DT 07-57, CM 78-79 Win TP 56
 23/07/2017  TG 35-53,KG 03-30,LD 78-87 Win TG 35
 22/07/2017 TP.HCM 36-63,LA 68-86,BPH 34-43,HG 73-93 Win TP
21/07/2017 BD 85-56,TV 46-37,VL 94-84 Win BD,TV,VL
 20/07/2017 TN 35-53,AG 37-73,BTH 38-83 Win TN
 19/07/2017 DN 54-11,CT 27-90,STR 77-07 Miss
 18/07/2017 VT 87-43,BL 66-22,BT 74-19 Win VT
 17/07/2017  HCM 89-90,ĐT 61-88,CM 68-73 Win HCM,ĐT,CM
 16/07/2017 TG 43-69,ĐL 83-13,KG 55-04 Win ĐL,KG
 15/07/2017 HCM 35-85,BP 28-08,HG 33-86,LA 27-96 Miss
 14/07/2017 BD 79-40,TV 84-16,VL 58-02 Win VL 16
 13/07/2017 TN 69-94,AG 65-75,BT 62-80 Win TN 69-94,AG 65-75,BT 62-80
 12/07/2017 ĐN 07-58,CT 60-21,ST 64-30 Win ĐN –58
 11/07/2017  VT 11-69,BL 90-41,BT 61-75 Win VT –69,BT 61
 10/07/2017 HCM 02-17,ĐT 12-07,CM 96-70 Win HCM 02-17,ĐT 12-07,CM 96-70
09/07/2017 KG 37-49, ĐL 22-83, TG 84-46 Miss
08/07/2017 HCM 09-45, BP 25-34, HG 22-43, LA 11-66 Win HCM 09×2*, BP 25×2*-34, HG 22, LA 11-66
07/07/2017 BD 64-27, TV 46-28, VL 15-05 Win BD 27
06/07/2017 TN 20-27, AG 51-61, BT 08-47 Win TN 20-27, AG 51-61
05/07/2017 ĐN 34-26, CT 88-76, ST 34-28 Win CT 88, ST 34
04/07/2017 VT 34-26, BL 88-76, BT 34-28 Miss
03/07/2017 HCM 84-73, CM 13-22, ĐT 28-94 Win ĐT 28
02/07/2017 TG 83-27, ĐL 20-86, KG 62-84 Win TG 83-27, ĐL 20×2*
01/07/2017 HCM 13-37, BP 69-76, HG 55-91, LA 30-51 Win HCM 13-37, BP 69-76, LA 30-51
30/06/2017 BD 25-48, TV 39-64, VL  05-47 Win BD 48, TV 64, VL  47
29/06/2017  TN 17-52, AG 06-31, BT 64-82 Win TN 52 
28/06/2017 ĐN 28-64, CT 18-43,ST 05-48 Win ĐN 28
27/06/2017  VT 48-59, BL 35-62, BT 06-94 Win BT 94 
26/06/2017 HCM 16-85, CM 35-48, ĐT 25-69 Miss
 25/06/2017  TG 21-84, ĐL 58-39, KG 82-96 Win TG 84 
24/06/2017 HCM 19-78, BP 05-52, HG 12-64, LA  69-85 Win  HCM 19-78, BP 05-52, HG 12-64
23/06/2017 BD 13-50, TV 00-17, VL 96-82 Win BD,TV
  22/06/2017 TN 26-78, AG 16-82, BT 31-60 Win  TN 26-78, AG 16-82, BT 31-60
21/06/2017 ĐN 64-89, CT 37-39, ST 26-82 Win CT 39 
  20/06/2017  VT 04-56, BL 21-78, BT 38-97   Win BL 21-78, BT 97 
19/06/2017  HCM 85-96, CM 14-75, ĐT 49-81 Win  HCM 85, CM 14-75, ĐT 81×2*
 18/06/2017  TG 71-54, ĐL 96-59, KG 29-74  Win KG 29
17/06/2017  HCM 24-57, BP 39-85, HG 36-74, LA 23-54 Miss
 16/06/2017  BD 85-64, TV 86-54, VL 96-82 Win  TV 86-54
15/06/2017 TN 32-67, AG 46-54, BT  28-74 Win TN 67,  BT  28-74
 14/06/2017   ĐN 28-65, CT 47-39, ST  76-82 Win CT 39 
13/06/2017 VT 39-86, BL 31-68, BT  18-67 Win BT 18×2*
  12/06/2017 HCM 19-62, CM 14-75, ĐT 75-96 Win  HCM 19-62, CM 14-75
11/06/2017  TG 75-97, ĐL 32-73, KG  86-34 Win TG 75,ĐL 73 
 10/06/2017 HCM 29-62, BP 18-85, HG 15-56, LA  13-67  Win HCM 29-62, BP 18-85, HG 15-56
09/06/2017  BD 48-62, TV 04-74, VL 19-82 Win TV 04-74, VL 19-82
 08/06/2017 TN 13-62, AG 17-64, BT 32-83 Win TN 62, AG 17-64, BT 32-83
07/06/2017  ĐN 06-54, CT 37-64, ST  58-92 Win  ST  58-92
 06/06/2017  VT 13-72, BL 12-73, BT 09-84 Win  VT 13-72, BL 12-73, BT 09-84
05/06/2017  HCM 03-41, CM 39-85, ĐT 38-74 Win HCM 03 ,ĐT 38-74
 04/06/2017 TG 03-75, ĐL 05-71, KG 38-61 Win  TG 03-75, ĐL 05-71, KG 38
03/06/2017 HCM 24-57, BP 39-85, HG 36-74, LA 23-54  Miss
02/06/2017 BD 43-28, TV 61-58, VL 07-82 Miss
01/06/2017  TN 81-36, AG 31-89, BT  52-61 Win  BT 61
 31/05/2017 ĐN 85-27, CT 68-41, ST 32-18 Win ĐN 85-27×2*
  30/05/2017  VT 23-67, BL 27-68, BT 20-74 Win  VT 23-67, BT 20-74
 29/05/2017  HCM 13-61 , CM 14-53, ĐT 23-76  Win HCM 13, CM 14, ĐT 76
28/05/2017  TG 19-63, ĐL 28-71, KG 23-64 Win  TG 19 ,ĐL 28-71, KG 23-64
  27/05/2017 HCM 25-57, BP 39-85, HG 36-74, LA 23-54 Miss
26/05/2017 BD 43-28, TV 61-58, VL 07-82 Miss
 25/05/2017 TN 38-62, AG 42-39, BT 17-69  Miss
24/05/2017 ĐN 25-62, CT 45-38, ST 39-53 Win ĐN 25-62, CT 45, ST 53
23/05/2017 VT 26-74,BL 46-58,BT  36-45 Win VT 26-74
22/05/2017 HCM 29-35, CM 27-72, ĐT 25-83  Win HCM 29-35, CM 27-72, ĐT 25-83
 21/05/2017   TG 34-51, ĐL 28-84, KG 35-60 Win TG 34, ĐL 28-84 , KG 35
20/05/2017 HCM 15-42, BP 48-82, HG 23-39, LA  15-86 Win HCM 15, HG 23
19/05/2017   BD 15-46 , TV 23-61, VL 42-75 Win  BD 15-46 , TV 23-61, VL 42-75
18/05/2017  TN 38-71, AG 24-75, BT 19-64 Win  TN 38-71, AG 24-75
17/05/2017 ĐN 31-27, CT 08-45 , ST 32-48 Win CT 45 
16/05/2017 VT 61-57, BL 61-47, BT 36-71 Win  VT 61-57, BL 47
 15/05/2017 HCM 29-53, CM 17-41, ĐT  36-95 Win HCM 29, CM 17
14/05/2017 TG 36-37, ĐL 75-46, KG 17-54 Win ĐL 75×2*
13/05/2017 HCM 18-37, BP 36-85, HG 16-74 , LA 73-54  Win BP 36, LA 54
12/05/2017 BD 23-51, TV 37-75, VL 29-61 Win BD 23, TV 37-75, VL 29
11/05/2017 TN 85-26, AG 51-59, BT 52-64 Win AG 59 
10/05/2017 ĐN 21-47, CT 38-41, ST 32-48 Win ĐN 21,CT 38,ST 48
 09/05/2017 VT 12-60, BL 16-32, BT 56-85 Win  VT 12-60, BL 16
08/05/2017  HCM 37-58,CM 27-81,ĐT 35-79 Miss
07/05/2017  TG 30 -12, ĐL 42-21, KG 78-41  Win TG 30 
06/05/2017 HCM 51-95, BP 95-74, HG 84-96, LA 69-95 Win HCM 51, BP 95, LA 69
05/05/2017 BD 37-61, TV 35-84, VL 12-69 Win TV 84
 04/05/2017   TN 25-62,  AG 24-93, BT 45-95 Win TN 25-62
03/05/2017 ĐN 41-32, CT 13-41, ST 32-46 Miss
02/05/2017 VT 41-52,BL 87-67,BT 13-94  Miss
 01/05/2017   HCM 37-63,ĐT 71-94,CM 27-49 Win HCM 37