HỘI ĐỒNG SOI CẦU ĐÃ CHỐT ĐỀ ĐUÔI MIỀN BẮC HÔM NAY

Với thẻ nạp 300.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay dự đoán Đầu – Đuôi của đề Miền Bắc.
Cam kết Uy tín- Chính xác – Đem lại tiền tài cho quý khách!
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 3 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Thống kê kết quả đề đầu đuôi

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY hothot

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

hothot
22/10/2018  Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5 Đuôi 8
21/10/2018 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
20/10/2018  Đầu 2 Đuôi 8 Win  Đầu 2 Đuôi 8 
19/10/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đuôi 4    
18/10/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Miss
17/10/2018  Đầu 1 Đuôi 6 Win  Đầu 1 Đuôi 6 
16/10/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Miss
15/10/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đuôi 9  
14/10/2018 Đầu 5 Đuôi 2 Miss
13/10/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win  Đầu 4 Đuôi 5
12/10/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Miss
11/10/2018 Đầu 0 Đuôi 5 Win  Đầu 0 Đuôi 5 
10/10/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3
09/10/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win  Đầu 3 Đuôi 5
08/10/2018 Đầu 8 Đuôi 4 Miss
07/10/2018  Đầu 3 Đuôi 9 Win  Đầu 3 Đuôi 9
06/10/2018 Đầu 7 Đuôi 2 Miss
05/10/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win  Đầu 2 Đuôi 6
04/10/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Miss
 03/10/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Miss
02/10/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win  Đuôi 4 
01/10/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
30/09/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Miss
29/09/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
 28/09/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Miss
27/09/2018 Đầu 9 Đuôi 0 Miss
 26/09/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Miss
 25/09/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 24/09/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Miss
23/09/2018 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đuôi 2 
22/09/2018 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đuôi 8  
21/09/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1 
20/09/2018 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
19/09/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Miss
18/09/2018 Đầu 2 Đuôi 5 Win Đầu 2 
17/09/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3 
16/09/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
15/09/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đuôi 7  
14/09/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win  Đầu 8 Đuôi 8 
13/09/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Miss
12/09/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win    Đầu 5 Đuôi 6 
11/09/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
10/09/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win   Đầu 4 Đuôi 5 
09/09/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Win   Đầu 5 Đuôi 3
08/09/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Miss
07/09/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win  Đầu 9 Đuôi 7
06/09/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win  Đầu 6 Đuôi 4 
05/09/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win  Đầu 8 Đuôi 8 
04/09/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
03/09/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
02/09/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win  Đầu 4 Đuôi 0
01/09/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win  Đầu 1 Đuôi 9
31/08/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win  Đầu 6 Đuôi 7
30/08/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Miss
29/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7  
28/08/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2  
 27/08/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đuôi 7 
26/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
25/08/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Miss
24/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7  
23/08/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5 
22/08/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3 
21/08/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 20/08/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
19/08/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9  
18/08/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Miss
17/08/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7
16/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7  
15/08/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
14/08/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
13/08/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 12/08/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7  
11/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
10/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1 
09/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7 
08/08/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
07/08/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3 
06/08/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4 
05/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
04/08/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2 
03/08/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
02/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
01/08/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8
31/07/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
30/07/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Miss
29/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2  
28/07/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
27/07/2018 Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1  
26/07/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6 
25/07/2018 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
24/07/2018 Đầu 2 Đuôi 0 Win Đuôi 0  
23/07/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
22/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2 
21/07/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Miss
 20/07/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
19/07/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7
18/07/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9  
17/07/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đuôi 3  
16/07/2018 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
15/07/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
14/07/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
13/07/2018 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
12/07/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5  
11/07/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
10/07/2018 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
08/07/2018 Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9  
07/07/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7 
06/07/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4  
05/07/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
04/07/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5
03/07/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Miss
02/07/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
01/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7 
 30/06/2018 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đuôi 3
28/06/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
27/06/2018 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8  
26/06/2018 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2
 25/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3
 24/06/2018 Đầu 4- Đuôi 9  Win Đầu 4- Đuôi 9 
 23/06/2018 Đầu 9- Đuôi 6  Win Đầu 9- Đuôi 6 
 22/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3 
21/06/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7  
20/06/2018  Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6
16/06/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4 Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4
13/06/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đầu 5
10/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 1 Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/05/2018 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đầu 5
30/05/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6
29/05/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9
28/05/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
24/05/2018 Đầu 5 Đuôi 4 MISS
23/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4
22/05/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1
20/05/2018 Đầu 1 Đuôi 2 MISS
19/05/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4
17/05/2018 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
16/05/2018 Đầu 6 Đuôi 4 MISS
15/05/2018 Đầu 8 Đuôi 2 MISS
14/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8
11/05/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 2 Đuôi 4 MISS
08/05/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
04/05/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9