HỘI ĐỒNG SOI CẦU ĐÃ CHỐT ĐỀ ĐUÔI MIỀN BẮC HÔM NAY

Với thẻ nạp 300.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay dự đoán Đầu – Đuôi của đề Miền Bắc.
Cam kết Uy tín- Chính xác – Đem lại tiền tài cho quý khách!
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 3 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Thống kê kết quả đề đầu đuôi

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY hothot

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

hothot
19/08/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9  
18/08/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Miss
17/08/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7
16/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7  
15/08/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
14/08/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
13/08/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 12/08/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7  
11/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
10/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1 
09/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7 
08/08/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
07/08/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3 
06/08/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4 
05/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
04/08/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2 
03/08/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
02/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
01/08/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8
31/07/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
30/07/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Miss
29/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2  
28/07/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
27/07/2018 Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1  
26/07/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6 
25/07/2018 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
24/07/2018 Đầu 2 Đuôi 0 Win Đuôi 0  
23/07/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
22/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2 
21/07/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Miss
 20/07/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
19/07/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7
18/07/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9  
17/07/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đuôi 3  
16/07/2018 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
15/07/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
14/07/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
13/07/2018 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
12/07/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5  
11/07/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
10/07/2018 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
08/07/2018 Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9  
07/07/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7 
06/07/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4  
05/07/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
04/07/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5
03/07/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Miss
02/07/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
01/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7 
 30/06/2018 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đuôi 3
28/06/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
27/06/2018 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8  
26/06/2018 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2
 25/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3
 24/06/2018 Đầu 4- Đuôi 9  Win Đầu 4- Đuôi 9 
 23/06/2018 Đầu 9- Đuôi 6  Win Đầu 9- Đuôi 6 
 22/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3 
21/06/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7  
20/06/2018  Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6
16/06/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4 Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4
13/06/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đầu 5
10/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 1 Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/05/2018 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đầu 5
30/05/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6
29/05/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9
28/05/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
24/05/2018 Đầu 5 Đuôi 4 MISS
23/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4
22/05/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1
20/05/2018 Đầu 1 Đuôi 2 MISS
19/05/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4
17/05/2018 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
16/05/2018 Đầu 6 Đuôi 4 MISS
15/05/2018 Đầu 8 Đuôi 2 MISS
14/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8
11/05/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 2 Đuôi 4 MISS
08/05/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
04/05/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5
30/04/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đuôi 4
29/04/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/04/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3
26/04/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5
24/04/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đuôi 5
23/04/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6
22/04/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đuôi 8
21/04/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6
20/04/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6
19/04/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
18/04/2018 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đuôi 2
17/04/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Win Đầu 5
14/04/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
13/04/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đuôi 1
12/04/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
11/04/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đuôi 5
10/04/2018 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đuôi 8
09/04/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
07/04/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9
06/04/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/04/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đuôi 4
04/04/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8
HỆ THỐNG BẢO TRÌ KHÔNG CHỐT SỐ
28/03/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
27/03/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6
26/03/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2
25/03/2018 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
24/03/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4
23/03/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1
21/03/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
20/03/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
17/03/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đuôi 6
16/03/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4
15/03/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1
14/03/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5
13/03/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/03/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đuôi 7
11/03/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/03/2018 Đầu 7 Đuôi 5 MISS
09/03/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2
08/03/2018 Đầu 2 Đuôi 6 MISS
07/03/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đuôi 3
06/03/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
05/03/2018 Đầu 4 Đuôi 5 MISS
04/03/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3
03/03/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
02/03/2018 Đầu 4 Đuôi 5 MISS
01/03/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đuôi 8
28/02/2018 Đầu 2 Đuôi 3 MISS
27/02/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
26/02/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3
25/02/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1
24/02/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đuôi 4
23/02/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đuôi 4
22/02/2018 Đầu 2 Đuôi 8 MISS
21/02/2018 Đầu 7 Đuôi 5 MISS
20/02/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
19/02/2018 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đuôi 8
15-18/02/2018 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14/02/2018 Đầu 1 Đuôi 1 Win Đuôi 1
13/02/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
12/02/2018 Đầu 8 Đuôi 9  Win Đuôi 9
11/02/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6
10/02/2018 Đầu 5 Đuôi 1  Win Đuôi 1
09/02/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
08/02/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đuôi 5
07/02/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
06/02/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Miss
05/02/2018 Đầu 2 Đuôi 5 Win Đầu 2
04/02/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Miss
03/02/2018 Đầu 8 Đuôi 9  Miss
02/02/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3
01/02/2018 Đầu 5 Đuôi 1  Win Đầu 5 Đuôi 1
31/01/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đuôi 8
30/01/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đuôi 9
29/01/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4
28/01/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5
27/01/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
26/01/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4
25/01/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đuôi 8
24/01/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đuôi 7
23/01/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đuôi 1
22/01/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Miss
21/01/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3
20/01/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6
19/01/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2
18/01/2018 Đầu 3 Đuôi 1 Win Đuôi 1
17/01/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đuôi 9
16/01/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
15/01/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đuôi 8
14/01/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2
13/01/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6
12/01/2017 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
11/01/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/01/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4
09/01/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
08/01/2018 Đầu 0 Đuôi 5 Win Đầu 0
07/01/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đuôi 7
06/01/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/01/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/01/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
03/01/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đuôi 7
02/01/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đuôi 1
01/01/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
31/12/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
30/12/2017 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
29/12/2017 Đầu 4 Đuôi 5 Miss
28/12/2017 Đầu 2 Đuôi 1 Miss
27/12/2017 Đầu 7 Đuôi 9 Miss
26/12/2017 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
25/12/2017 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
24/12/2017 Đầu 4 Đuôi 5 Miss
23/12/2017 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đuôi 9
22/12/2017 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đuôi 1
21/12/2017 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
20/12/2017 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
19/12/2017 Đầu 1 Đuôi 1 Win Đầu 1
18/12/2017 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đuôi 5
17/12/2017 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4
16/12/2017 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3
15/12/2017 Đầu 5 Đuôi 4 Miss
14/12/2017 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8
13/12/2017 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7
12/12/2017 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/12/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6
10/12/2017 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7
09/12/2017 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9
08/12/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
07/12/2017 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5
06/12/2017 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6
05/12/2017 Đầu 8 Đuôi 8 Miss
04/12/2017 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3
03/12/2017 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đuôi 9
02/12/2017 Đầu 0 Đuôi 0 Win Đuôi 0
01/12/2017 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
30/11/2017 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
29/11/2017 Đầu 8 Đuôi 2 Miss
28/11/2017 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đuôi 5
27/11/2017 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đuôi 1
26/11/2017 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đuôi 9
25/11/2017 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8
24/11/2017 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6
23/11/2017 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đuôi 2
22/11/2017 Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2
21/11/2017 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5
20/11/2017 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3
19/11/2017 Đầu 1 Đuôi 1 Win Đuôi 1
18/11/2017 Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2 Đuôi 2
17/11/2017 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đuôi 8
16/11/2017 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đầu 5
15/11/2017 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9
14/11/2017 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9
13/11/2017 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4
12/11/2017 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
11/11/2017 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9
10/11/2017 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2
09/11/2017 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đuôi 7
08/11/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
07/11/2017 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
06/11/2017 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5
05/11/2017 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6
04/11/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đuôi 7
03/11/2017 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đuôi 4
02/11/2017 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đuôi 1
01/11/2017 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/10/2017 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4
30/10/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
29/10/2017 Đầu 0 Đuôi 0 Win Đuôi 0
28/10/2017 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đuôi 4
27/10/2017 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2
26/10/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
25/10/2017 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đuôi 2
24/10/2017 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3
23/10/2017 Đầu 9 Đuôi 3 Win Đầu 9
22/10/2017 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đuôi 3
21/10/2017 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đuôi 5
20/10/2017 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3
19/10/2017 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đuôi 1
18/10/2017 Đầu 6 Đuôi 6 Miss
17/10/2017 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2
16/10/2017 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4
15/10/2017 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đuôi 5
14/10/2017 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
13/10/2017 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2
12/10/2017 Đầu 3 Đuôi 4 Win Đuôi 4
11/10/2017 Đầu 9 Đuôi 3 Win Đầu 9
10/10/2017 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7
09/10/2017 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3
08/10/2017 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đuôi 1
07/10/2017 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2
06/10/2017 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/10/2017 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
04/10/2017 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7
03/10/2017 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đuôi 8
02/10/2017 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đuôi 7
01/10/2017 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đuôi 3
30/09/2017 Đầu 5 Đuôi 5 Miss
29/09/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6
28/09/2017 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/09/2017 Đầu 7 Đuôi 7  Win Đầu 7 Đuôi 7
26/09/2017 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4
25/09/2017 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9
24/09/2017 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5
23/09/2017 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
22/09/2017 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 
21/09/2017 Đầu 9 Đuôi 0 Win Đuôi 0 
20/09/2017 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3 
19/09/2017 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đuôi 6
18/09/2017 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đuôi 1
17/09/2017 Đầu 4 Đuôi 2  Win Đuôi 2
16/09/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 
15/09/2017 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5 
14/09/2017 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
13/09/2017 Đầu 7 Đuôi 7 Miss
12/09/2017 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 
11/09/2017 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
10/09/2017 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9
09/09/2017 Đầu 1 Đuôi 2  Win Đầu 1
08/09/2017 Đầu 3 Đuôi 7   Win Đầu 3
07/09/2017 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3 
06/09/2017 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/09/2017 Đầu 6 Đuôi 6 Miss
04/09/2017 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7 
03/09/2017 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1
02/09/2017  Đầu 2 Đuôi 2 Miss
01/09/2017 Đầu 6 Đuôi 7 Miss
31/08/2017 Đầu 7 Đuôi 7 Miss
30/08/2017 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đuôi 3
29/08/2017 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8 
28/08/2017 Đầu 5- Đuôi 9  Win Đầu 9
27/08/2017 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8
26/08/2017 Đầu 0- Đuôi 0 Win Đầu 0
25/08/2017 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đuôi 9
24/08/2017 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đuôi 9
23/08/2017 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đuôi 8
22/08/2017 Đầu 2- Đuôi 4 Win Đuôi 4
21/08/2017 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đuôi 1
20/08/2017 Đầu 0- Đuôi 0 Win Đầu 0
19/08/2017 Đầu 4- Đuôi 4  Win Đầu 4 
18/08/2017 Đầu 9- Đuôi 9  Win Đuôi 9 
17/08/2017 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
16/08/2017 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
15/08/2017 Đầu 9- Đuôi 1  Win Đuôi 1 
14/08/2017 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
13/08/2017 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
12/08/2017 Đầu 8- Đuôi 8 Miss
11/08/2017 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
10/08/2017 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đuôi 7
09/08/2017   Đầu 1- Đuôi 1 Win Đuôi 1
 08/08/2017  Đầu 5- Đuôi 3 Win Đuôi 3  
07/08/2017 Đầu 7- Đuôi 5 Miss
06/08/2017  Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6 
05/08/2017   Đầu 3- Đuôi 3    Win Đuôi 3
 04/08/2017    Đầu 0- Đuôi 8  Win Đầu 0- Đuôi 8 
03/08/2017    Đầu 1- Đuôi 1 Win Đầu 1  
02/08/2017    Đầu 8- Đuôi 8  Win Đầu 8 
01/08/2017  Đầu 5- Đuôi 5  Win Đuôi 5
31/07/2017  Đầu 4- Đuôi 2  Win Đầu 4
30/07/2017 Đầu 7- Đuôi 4  Win Đầu 7
29/07/2017 Đầu 0- Đuôi 0  Win Đuôi 0
 28/07/2017  Đầu 2- Đuôi 8 Miss
27/07/2017  Đầu 3- Đuôi 3   Win Đầu 3-Đuôi 3
 26/07/2017 Đầu 0- Đuôi 0 Miss
 25/07/2017  Đầu 6- Đuôi 6   Win Đầu 6
 24/07/2017  Đầu 3-Đuôi 0 Win Đầu 3 
23/07/2017 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
22/07/2017 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8
21/07/2017  Đầu 6- Đuôi 6   Win Đầu 6
20/07/2017 Đầu 6- Đuôi 1 Miss
19/07/2017 Đầu 3-Đuôi 7 Win Đầu 3-Đuôi 7
18/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đầu 6
 17/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
16/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9
 15/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
14/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Miss
 13/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
12/07/2017  Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1 Đuôi 2 
11/07/2017  Đầu 1 – Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
 10/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7  Win Đầu 4 Đuôi 7
09/07/2017 Đầu 9 – Đuôi 5 Win Đầu 9
08/07/2017 Đầu 2 – Đuôi 8 Miss
07/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 2 Win 82
05/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 2 Miss
04/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Win 48
03/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win 86
02/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7  Win Đầu 4
01/07/2017 Đầu 2 – Đuôi 1 Win 21
30/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Miss
29/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 2  Win 12
28/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Miss
27/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 5 Miss
26/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 0 Miss
25/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Miss
24/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 9 Miss
23/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đầu 2
22/06/2017 Đầu 5 – Đuôi 7 Miss
21/06/2017 Đầu 0 – Đuôi 2  Win Đuôi 2
 20/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Miss
19/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2
18/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Miss
17/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 4  Win 44
 16/06/2017  Đầu 1 – Đuôi 7  Miss
15/06/2017  Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7
 14/06/2017  Đầu 0 – Đuôi 9 Win 09
13/06/2017  Đầu 5 – Đuôi 2 Miss
 12/06/2017  Đầu 5 – Đuôi 5  Win 55
11/06/2017  Đầu 0 – Đuôi 2 Miss
 10/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Miss
09/06/2017  Đầu 9 – Đuôi 4  Win Đầu 9
 08/06/2017  Đầu 8 – Đuôi 7  Win 87
07/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 2  Miss
  06/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 6  Miss
05/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 8   Win Đầu 2
 04/06/2017 Đầu 8 – Đuôi 5 Win 85
03/06/2017 Đầu 5 – Đuôi 2 Miss
02/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 6 Win 36
01/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 0 Win 30
 31/05/2017 Đầu 7 – Đuôi 2 Miss
 30/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 1 Win 31
 29/05/2017  Đầu 4 – Đuôi 4 Win 44
28/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 7 Win 67
  27/05/2017 Đầu 0 – Đuôi 4 Miss
 26/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
25/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win 69
24/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 9  Win Đuôi 9
  23/05/2017  Đầu 0 – Đuôi 7 Win 07
22/05/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Miss
 21/05/2017   Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đuôi 7 
20/05/2017  Đầu 1 – Đuôi 5 Miss
 19/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 0  Win 80 
18/05/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Miss
 17/05/2017  Đầu 8 – Đuôi 5 Miss
16/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 4 Win 94
 15/05/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Miss
14/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 7  Win 87 
 13/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 5 Win 55
12/05/2017  Đầu 9 – Đuôi 2 Win 92
 11/05/2017  Đầu 4 – Đuôi 7 Miss
10/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 7  Miss
 09/05/2017 Đầu 7 – Đuôi 6 Win 76
08/05/2017 Đầu 1 – Đuôi 5   Win Đầu 1
07/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 9  Win 39 
06/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 3  Win Đầu 9 
05/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 9   Win 29
 04/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 6  Miss
03/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 1  Win Đuôi 1 
02/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 5  Miss
 01/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 4  Miss