Bao lô  Bạch Thủ Siêu VIP Miền Nam

Với thẻ nạp 300.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 1 con Lô Siêu VIP Miền Nam.
Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 3 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

*Chú Ý: Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ ” Viettel, Mobi”

Thống kê đài chính kết quả Bao Lô Siêu Vip Miền Nam 

Ngày Bao Lô MN Kết quả
HÔM NAY icon_new

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

icon_new
23/04/2018 TP.HCM 19, DT 93, CM 43 Win DT, CM
22/04/2018 TG 37,KG 48,LD 27 Win TG,KG,LD
21/04/2018 TP.HCM 63, LA 34 , BPH 43, HG 45 Win LA, BPH
20/04/2018 VL 57,BD 06,TV 40 Win BD ,TV
19/04/2018 TN 91,AG 52,BTH 76 Win TN ,AG
18/04/2018 DN 81,CT 60,STR 04 Win CT ,STR
17/04/2018 BTRE 49,VT 03,BL 87 Win BTRE ,VT
16/04/2018 TP.HCM 05, DT 36, CM 66 Win TP.HCM, DT
15/04/2018 TG 35, KG 26, DL 80 Win KG , DL
14/04/2018 TP.HCM 62, LA 24, BPH 57, HG 14 Win TP.HCM, BPH
13/04/2018 VL 56,BD 53,TV 06 Win VL ,TV
12/04/2018 TN 65,AG 15,BTH 45 Win AG ,BTH
11/04/2018 DN 18,CT 30,STR 13 Win DN ,CT
10/04/2018 BTRE 06,VT 18,BL 23 Win BTRE ,VT
09/04/2018 TP.HCM 25, DT 12, CM 32 Win TP.HCM, DT
08/04/2018 TG 78, KG 12, DL 09 Win TG , DL
07/04/2018 TP.HCM 46, LA 67, BPH 45, HG 01 Win LA, BPH
06/04/2018 VL 71,BD 60,TV 65 Win VL ,BD
05/04/2018 TN 62,AG 25,BTH 08 Win TN ,BTH
04/04/2018 DN 78,CT 96,STR 53 Win DN,CT,STR
HỆ THỐNG BẢO TRÌ KHÔNG CHỐT SỐ
28/03/2018 DN 27,CT 71,STR 12 Win DN ,CT
27/03/2018 BTRE 57,VT 81,BL 38 Win BTRE ,VT
26/03/2018 TP.HCM 80, DT 35, CM 98 Win TP.HCM, DT
25/03/2018 TG 32, KG 61, DL 19  Win TG , DL
24/03/2018 TP.HCM 20, LA 39, BPH 63, HG 32 Win LA, BPH
23/03/2018 VL 78,BD 29,TV 98 Win VL ,BD
21/03/2018 DN 26,CT 53,STR 45 Win CT ,STR
20/03/2018 BTRE 79,VT 43,BL 82 Win BTRE ,BL
17/03/2018 TP.HCM 17, LA 42, BPH 58, HG 65 Win TP.HCM, LA
16/03/2018 VL 56,BD 14,TV 54 Win VL ,BD
15/03/2018 TN 45,AG 35,BTH 37 Win TN ,AG
14/03/2018 DN 98,CT 02,STR 85 Win DN ,STR
13/03/2018 BTRE 04,VT 23,BL 29 Win VT ,BL
12/03/2018 TP.HCM 08, DT 49, CM 79 Win DT, CM
11/03/2018 TG 60, KG 51, DL 23 Win TG , KG
10/03/2018 TP.HCM 05,LA 28,BPH 03,HG 19 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
09/03/2018 VL 12,BD 08,TV 95 Win BD ,TV
08/03/2018 TN 52,AG 78,BTH 12 Win TN ,AG
07/03/2018 DN 54,CT 51,STR 52 Win DN ,CT
06/03/2018 BTRE 45,VT 03,BL 24 Win VT ,BL
05/03/2018 TP.HCM 51, DT 35, CM 12 Win TP.HCM, CM
04/03/2018 TG 02, KG 30, DL 26  Win KG , DL
03/03/2018 TP.HCM 12, LA 03, BPH 52, HG 06 Win TP.HCM , LA
02/03/2018 VL 08,BD 70,TV 53  Win BD ,TV
01/03/2018 TN 67,AG 40,BTH 03 Win AG ,BTH
28/02/2018 DN 14,CT 63,STR 35 Win DN ,STR
27/02/2018 BTRE 81,VT 06,BL 49 Win BTRE ,BL
26/02/2018 TP.HCM 48, DT 56, CM 35 Win DT, CM
25/02/2018 TG 56, KG 63, DL 74  Win TG , DL
24/02/2018 TP.HCM 31, LA 58, BPH 57, HG 60 Win TP.HCM, LA
23/02/2018 VL 54,BD 80,TV 10 Win BD ,TV
22/02/2018 TN 04,AG 09,BTH 20 Win TN ,BTH
21/02/2018 DN 28,CT 45,STR 80 Win CT ,STR
20/02/2018 BTRE 06,VT 65,BL 37 Win BTRE ,VT
19/02/2018 TP.HCM 30, DT 57, CM 89 Win TP.HCM, DT
18/02/2018 TG 42, KG 40, DL 51 Win TG , KG
17/02/2018 TP.HCM 85, LA 47, BPH 05, HG 43 Win TP.HCM, LA
16/02/2018 VL 47,BD 30,TV 07 Win VL ,BD
15/02/2018 TN 50,AG 86,BTH 06 Win TN ,AG
14/02/2018 DN 35,CT 57,STR 92 Win CT ,STR
13/02/2018 BTRE 81,VT 03,BL 15 Win VT ,BL
12/02/2018 TP.HCM 42, DT 14, CM 45 Win TP.HCM, DT
11/02/2018 TG 86, KG 56, DL 02 Win TG , DL
10/02/2018 TP.HCM 31, LA 71, BPH 15, HG 64 Win TP.HCM, BPH
09/02/2018 VL 55,BD 75,TV 89 Win BD
08/02/2018 TN 31,AG 70,BTH 25 Win TN , BTH
07/02/2018 DN 95,CT 59,STR 42 Win CT ,STR
06/02/2018 BTRE 45,VT 40,BL 39 Win VT ,BL
05/02/2018 TP.HCM 73, DT 48, CM 02 Win TP.HCM, CM
04/02/2018 TG 26, KG 85, DL 68 Win TG , KG
03/02/2018  HCM 19,BP 27,HG 96,LA 78 Win BP, HG, HCM, LA
02/02/2018   BD 76,TV 64,VL 13 Win BD,TV ,VL
01/02/2018 TN 79,AG 23,BTH 08 Win TN, AG ,BTH
31/01/2018 DN 25,CT 64,STR 72 Win CT ,STR
30/01/2018 BTRE 35,VT 18,BL 02 Win VT ,BL
29/01/2018 TP.HCM 65, DT 35, CM 43 Win TP.HCM
28/01/2018 TG 24, KG 54, DL 36 Win KG
27/01/2018 TP.HCM 18, LA 43, BPH 85, HG 12 Win LA, BPH
26/01/2018 VL 72,BD 36,TV 54 Miss
25/01/2018 TN 15,AG 06,BTH 35 Win AG
24/01/2018 DN 37,CT 58,STR 50 Win DN ,CT
23/01/2018 BTRE 45,VT 27,BL 85 Win VT
22/01/2018 TP.HCM 40, DT 04, CM 73 Win TP.HCM, DT
21/01/2018 TG 28, KG 52, DL 06 Win KG , DL
20/01/2018 TP.HCM 73, LA 03, BPH 70, HG 92 Win TP.HCM, BPH
19/01/2018 VL 71,BD 81,TV 25 Win BD
18/01/2018 TN 38,AG 94,BTH 18 Win AG ,BTH
17/01/2018 DN 24,CT 70,STR 97 Win DN ,CT
16/01/2018 BTRE 03,VT 48,BL 41 Win BTRE ,BL
15/01/2018 TP.HCM 10, DT 25, CM 65 Win TP.HCM
14/01/2018 TG 22, KG 34, DL 05 Win TG , KG
13/01/2018 TP.HCM 30, LA 31, BPH 94, HG 45 Win LA, BPH
12/01/2017 VL 74,BD 26,TV 42 Win VL,BD,TV
11/01/2018 TN 78,AG 20,BTH 50 Win AG ,BTH
10/01/2018 DN 81,CT 09,STR 75 Win DN
09/01/2018 BTRE 52,VT 57,BL 05 Win BTRE
08/01/2018 TP.HCM 38, DT 76, CM 52 Win TP.HCM
07/01/2018 TG 93, KG 35, DL 80 Win TG , KG
06/01/2018 TP.HCM 50, LA 23, BPH 08, HG 60 Win LA, BPH
05/01/2018 VL 63,BD 52,TV 83 Win BD ,TV
04/01/2018 TN 48,AG 29,BTH 09 Win TN ,AG
03/01/2018 DN 85,CT 78,STR 43 Win CT ,STR
02/01/2018 BTRE 59,VT 09,BL 07 Win BTRE ,VT
01/01/2018 TP.HCM 58, DT 24, CM 48 Win DT, CM
31/12/2017 TG 53, KG 82, DL 74  Win KG , DL
30/12/2017 TP.HCM 54, LA 56, BPH 65, HG 73 Win LA, BPH
29/12/2017 VL 53,BD 39,TV 02 Win BD ,TV
28/12/2017 TN 21,AG 54,BTH 28 Win TN ,BTH
27/12/2017 DN 85,CT 58,STR 47 Win DN ,STR
26/12/2017 BTRE 34,VT 20,BL 08 Win VT ,BL
25/12/2017 TP.HCM 46, DT 54, CM 86 Win TP.HCM, DT
24/12/2017 TG 42, KG 56, DL 53  Win TG , DL
23/12/2017 TP.HCM 89, LA 02, BPH 53, HG 13 Win TP.HCM, HG
22/12/2017 VL 24,BD 65,TV 46 Win BD
21/12/2017 TN 91,AG 92,BTH 97 Win TN,AG,BTH
20/12/2017 DN 42,CT 35,STR 81 Win DN ,STR
19/12/2017 BTRE 31,VT 96,BL 90 Win BTRE ,BL
18/12/2017 TP.HCM 32, DT 92, CM 64 Win CM 64
17/12/2017 TG 72, KG 37, DL 84 Win TG , DL
16/12/2017 TP.HCM 81, LA 14, BPH 75, HG 16 Win TP.HCM, LA
15/12/2017 VL 42,BD 38,TV 87 Win BD ,TV
14/12/2017 TN 24,AG 16,BTH 71 Win TN ,BTH
13/12/2017 DN 49,CT 71,STR 84 Win DN
12/12/2017 BTRE 53,VT 47,BL 85 Win BTRE
11/12/2017 TP.HCM 05, DT 95, CM 86 Win DT
10/12/2017 TG 44, KG 58, DL 35 Win DL
09/12/2017 TP.HCM 75, LA 44, BPH 75, HG 67 Win BPH, HG
08/12/2017 VL 35,BD 11,TV 36 Win VL
07/12/2017 TN 55,AG 27,BTH 27 Win AG ,BTH
06/12/2017 DN 41,CT 26,STR 74 Win DN
05/12/2017 BTRE 66,VT 35,BL 37 Win VT ,BL
04/12/2017 TP.HCM 91, DT 81, CM 55 Win DT
03/12/2017 TG 23, KG 35, DL 46 Win TG
02/12/2017 TP.HCM 63, LA 24, BPH 18, HG 74 Win TP.HCM, LA, HG
01/12/2017 VL 65,BD 46,TV 21 Win BD ,TV
30/11/2017 TN 67,AG 07,BTH 56 Win TN ,BTH
29/11/2017 DN 01,CT 32,STR 41 Win CT ,STR
28/11/2017 BTRE 00,VT 93,BL 83 Win VT ,BL
27/11/2017 TP.HCM 67, DT 54, CM 02 Win TP.HCM, DT
26/11/2017 TG 54, KG 45, LD 18 Win TG, KG, LD
25/11/2017 TP.HCM 49, LA 34, BPH 86, HG 05 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
24/11/2017 VL 18, BD 59, TV 85 Win VL, BD, TV
23/11/2017 TN 56, AG 08, BTH 15 Win TN, AG, BTH
22/11/2017 DN 07, CT 71, STR 38 Win DN, CT, STR
21/11/2017 BTRE 61, VT 23, BL 35 Win BTRE, VT, BL
20/11/2017 TP.HCM 64, DT 79, CM 46 Win TP.HCM, DT, CM
19/11/2017 TG 20,KG 08,LD 24 Win TG,KG,LD
18/11/2017 TP.HCM 93,LA 28,BPH 82,HG 71 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
17/11/2017 VL 90, BD 83, TV 47 Win VL, BD
16/11/2017 TN 71, AG 50, BTH 32 Win TN, AG, BTH
 15/11/2017 DN 26, CT 76, STR 07 Win DN, CT, STR
14/11/2017 BTRE 13, VT 59, BL 78 Win BTRE, VT, BL
13/11/2017 TP.HCM 81, DT 34, CM 42 Win TP.HCM, DT, CM
12/11/2017 TG 43, KG 67, LD 91 Win TG, KG, LD
11/11/2017 TP.HCM 52, LA 70, BPH 39,HG 84 Win TP.HCM, LA, BPH,HG
10/11/2017 VL 52, BD 82, TV 40 Win VL, BD, TV
09/11/2017 TN 09, AG 62, BTH 73 Win TN, AG, BTH
08/11/2017 DN 57, CT 36, STR 70 Win DN, CT, STR
07/11/2017 BTRE 95, VT 23, BL 87 Win BTRE, VT, BL
06/11/2017 TP.HCM 40, DT 62, CM 77 Win TP.HCM, DT, CM
05/11/2017 TG 62, KG 66, LD 57 Win TG, KG, LD
04/11/2017 TP.HCM 35, LA 72, BPH 45, HG 85 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
03/11/2017 VL 12, BD 54, TV 64 Win VL, BD, TV
02/11/2017 TN 25, AG 36, BTH 15 Win TN, AG, BTH
01/11/2017 DN 69, CT 05, STR 63 Win DN, CT, STR
31/10/2017 BTRE 38, VT 51, BL 13 Win BTRE, VT, BL
30/10/2017 TP.HCM 21,DT 60,CM 97 Win TP.HCM,DT,CM
29/10/2017 TG 89,KG 75,LD 49 Win TG,KG,LD
28/10/2017 TP.HCM 98,LA 71,BPH 59,HG 12 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
27/10/2017 VL 23, BD 48, TV 39 Win VL, BD, TV
26/10/2017 TN 92, AG 60, BTH 37 Win TN, AG, BTH
25/10/2017 DN 13, CT 63, STR 78 Win DN, CT, STR
24/10/2017 BTRE 13, VT 56, BL 90 Win BTRE, BL
23/10/2017 TP.HCM 65, DT 56, CM 47 Win DT, CM
22/10/2017 TG 62, KG 36, DL 39 Win TG , KG, DL
21/10/2017 TP.HCM 53, LA 26, BPH 07,HG 14  Win TP.HCM,LA,BPH,HG
20/10/2017  VL 89,BD 82,TV 08  Win VL,BD,TV
19/10/2017 TN 58, AG 27, BTH 28  Win TN, AG, BTH
18/10/2017 DN 02, CT 95, ST 42 Win DN, CT, ST
17/10/2017 BT 48, VT 36, BL 26 Win BT, VT, BL
16/10/2017 TP.HCM 30, DT 26, CM 42 Win TP.HCM, DT , CM
15/10/2017 TG 08,KG 74,LD 15 Win TG,KG,LD
14/10/2017 TP.HCM 14, LA 39, BPH 82, HG 83 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
13/10/2017 VL 28, BD 53, TV 37 Win VL, BD, TV
12/10/2017 TN 37, AG 20, BTH 38 Win TN, AG, BTH
11/10/2017 DN 34, CT 83, ST 18 Win DN , CT , ST
10/10/2017 BTR 73, VT 79, BL 58 Win BTR , VT , BL
09/10/2017 TP.HCM 85, DT 61, CM 97 Win TP.HCM, DT, CM
08/10/2017 TG 56, KG 34, LD 65 Win TG, KG, LD
07/10/2017 TP.HCM 65, LA 43, BPH 87, HG 91 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
06/10/2017 VL 80, BD 94, TV 92 Win VL, BD, TV
05/10/2017 TN 35, AG 40, BTH 47 Win TN, AG, BTH
04/10/2017 DN 17, CT 65, STR 72 Win DN, CT, STR
03/10/2017 BTRE 52, VT 10, BL 41 Win BTRE, VT, BL
02/10/2017 TP.HCM 04, DT 09, CM 65 Win TP.HCM, DT, CM
01/10/2017 TG 12,KG 40,LD 64 Miss
30/09/2017 TP.HCM 82,LA 27,BPH 47,HG 54 Miss
29/09/2017 VL 20, BD 14, TV 23 Win VL, BD, TV
28/09/2017 TN 34, AG 08, BTH 52 Win TN, AG, BTH
27/09/2017 DN 34,CT 04,STR 43 Win DN,CT,STR
26/09/2017 BTRE 64, VT 56, BL 06 Win BTRE, VT, BL
25/09/2017 TP.HCM 35,DT 68,CM 32 Win TP.HCM,DT,CM
24/09/2017 TG 12, KG 04, LD 02 Win TG, KG, LD
23/09/2017 TP.HCM 37,LA 44,BPH 55,HG 09 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
22/09/2017 VL 56,BD 68,TV 13 Win VL ,BD ,TV
21/09/2017 TN 35,AG 52,BTH 10 Win AG
20/09/2017 DN 75,CT 08,STR 67 Win DN,CT,STR
19/09/2017 BTRE 99, VT 21, BL 17 Win BTRE, VT, BL
18/09/2017 TP.HCM 15,DT 99,CM 75 Win TP.HCM, DT, CM
17/09/2017 TG 19,KG 04, LD 09 Win TG, KG, LD
16/09/2017 TP.HCM  37,LA 72,BPH 10,HG 42 Win TP.HCM ,LA ,BPH ,HG
15/09/2017 VL 17,BD 97,TV 79 Win VL, BD, TV
14/09/2017 TN 07,AG 60,BTH 48 Win TN,AG
13/09/2017 DN 01,CT 17,STR 59 Miss
12/09/2017 BTRE 45,VT 83,BL 64 Miss
11/09/2017 TP.HCM 43,DT 88,CM 94 Win TP,DT,CM
10/09/2017 TG 23,KG 08,LD 52 Win TG,KG
09/09/2017 TP.HCM 37-73-,LA 78-87,BPH 02-20,HG 27-72 Win TP.HCM ,  LA
08/09/2017 VL 41,BD 69,TV 71 Win VL, BD
07/09/2017 TN 28,AG 89,BTH 19 Win TN,AG,BTH
06/09/2017  DN 03,CT 79,STR 86 Win DN,CT,STR
05/09/2017 BTRE 61,VT 36,BL 75 Miss
04/09/2017 TP.HCM 37,DT 61,CM 94 Miss
03/09/2017 TG 57,KG 14,LD 70 Win TG,KG,LD
02/09/2017  TP.HCM 40,LA 61,BPH 68,HG 85 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
01/09/2017 VL 65,BD 07,TV 32 Win VL,BD,TV
31/08/2017 TN 57,AG 30,BTH 20 Win AG
30/08/2017 DN 81,CT 56,STR 63 Win STR
29/08/2017 BTRE 18,VT 67,BL 17  Win BTR,VT,BL
28/08/2017 TP.HCM 37,DT 79,CM 23 Win TP.HCM,DT,CM
27/08/2017 TG 07,KG 39,LD 60 Win TG,LD
26/08/2017 TP.HCM 54,LA 60,BPH 72,HG 40 Win TP,LA
25/08/2017 VL 25,BD 42,TV 71 Win VL,BD,TV
24/08/2017 TN 85,AG 15,BTH 64 Win TN,AG,BTH
23/08/2017 DN 12,CT 52,STR 92 Win DN 12,CT 52
22/08/2017 BTRE 93,VT 62,BL 81 Win BTRE 93,VT 62
21/08/2017 TP.HCM 06,DT 19,CM 75 Win TP 06
20/08/2017 TG 70,KG 32,LD 02 Miss
19/08/2017 TP 26,LA 27,BPH 68,HG 79 Win TP,LA
18/08/2017 VL 17,BD 08,TV 93  Win VL,BD,TV
17/08/2017 TN 17,AG 35,BTH 36 Win TN,BTH
 16/08/2017 DN 29,CT 62,STR 54  Win DN
15/08/2017 BTRE 39,VT 67,BL 01 Win BTR,VT
14/08/2017 TP 03,DT 10,CM 42 Win TP,DT
 13/08/2017 TG 85,KG 98,LD 66 Win TG
12/08/2017 TP 45,LA 29,HG 48,BPH 39 Win TP,HG
 11/08/2017 VL 86,BD 79,TV 75  Win VL
10/08/2017 TN 37,AG 10,BTH 16  Win TN,AG,BTH
09/08/2017 DN 48,CT 94,STR 57  Win DN
 08/08/2017 BTRE 59,VT 47,BL 64 Win BL
07/08/2017 TP 69,DT 58,CM 92 Win TP 96,DT 58,CM 92
06/08/2017 TG 64,KG 09,LD 29 WIN TG,KG,LD
 05/08/2017 TP 01,LA 72,BPH 92,HG 75 WIN TP,HG
 04/08/2017 VL 34,BD 68,TV 82 Miss
03/08/2017 TN 71,AG 08,BTH 80 WIN TN 71,AG 08×2
02/08/2017 DN 51,CT 45,STR 31 WIN DN 51
01/08/2017 BTR 41,VT 82,BL 76  WIN VT 82×2
31/07/2017 TP 05,DT 07,CM 89  WIN TP 05×2
 30/07/2017 TG 48,KG 35,LD 03 WIN TG 48×2
29/07/2017 TP 37, LA 68, BPH 56,HG 89 WIN BPH 56
28/07/2017 VL 68, BD 86, TV 33 Miss
27/07/2017 TN 76, AG 67, BTH 77 Miss
 26/07/2017 DN 46, CT 64, STR 73 Miss
 25/07/2017 BTR 54, VT 07, BL 79 Win BTR 54
24/07/2017  TP 57, DT 65, CM 02 Miss
23/07/2017 TG 68, KG 36, LD 81 Win LD
  22/07/2017 HCM 65 BPH 78 HG 71 LA 68 Win HG
21/07/2017 VL 38, BD 83, TV 93 Miss
  20/07/2017 TN 53,AG 35,BTH 79 Win TN
 19/07/2017 DN 30,CT 59,STR 72  Win DN,CT,STR
 18/07/2017 VT 63,BL 26,BTR 16 Win VT,BL,BT
 17/07/2017 HCM 47,ĐT 14,CM 35  Win HCM,ĐT,CM
 16/07/2017 TG 31,ĐL 43,KG 34 Win TG,ĐL,KG
 15/07/2017 HCM 51,BP 86,HG 66,LA 62 Win HG
 14/07/2017 BD 79,TV 84,VL 58 Miss
 13/07/2017 TN 31,AG 28,BT 23  Win TN,AG,BT
12/07/2017 ĐN 48,CT 29,ST 57  Win  ĐN,CT,ST
 11/07/2017   VT 11,BL 90,BT 61  Win BT
10/07/2017 HCM 75.ĐT 15,CM 43 Miss
09/07/2017 KG 73, ĐL 47, TG 56 Miss
08/07/2017 HCM 06, BP 97, HG 28, LA 35 Miss
07/07/2017 BD 82, TV 94, VL 17 Miss
06/07/2017 TN 31, AG 27, BT 86 Win TN 31
05/07/2017 ĐN 84, CT 37, ST 18 Miss
04/07/2017 VT 84, BL 37, BT 18 Miss
03/07/2017 HCM 30, CM 53, ĐT 01 Win HCM 30, CM 53, ĐT 01
02/07/2017 TG 14, ĐL 40, KG 39 Win TG 14, ĐL 40, KG 39×2*
01/07/2017 HCM 25, BP 44, HG 10, LA 71 Win HCM 25, BP 44, LA 71
30/06/2017 BD 58, TV 62, VL 31  Miss
29/06/2017 TN 55, AG 63, BT 25  Miss
28/06/2017 ĐN 28, CT 43, ST 09  Win ĐN 28, ST 09 
27/06/2017  VT 58, BL 35, BT 47  Miss
 26/06/2017 HCM 28, CM 52, ĐT 78  Win HCM 28, CM 52, ĐT 78
 25/06/2017 TG 95, ĐL 58, KG  74 Win  TG 95
24/06/2017 HCM 19, BP 31, HG 48, LA 39  Win HCM 19, BP 31, HG 48, LA 39
23/06/2017 BD 12, TV 62, VL 38  Miss
 22/06/2017 TN 04, AG 28, BT 64  Win  AG 28, BT 64 
21/06/2017 ĐN 28, CT 39, ST 72  Win  CT 39, ST 72
  20/06/2017 VT 68, BL 25, BT 79 Win  VT 68, BL 25, BT 79
19/06/2017 HCM 21, CM 38, ĐT 69 Miss
18/06/2017 TG 03, ĐL 76, KG 49 Miss
17/06/2017 HCM 85, BP 17, HG 52, LA 80  Win  BP 17, HG 52, LA 80 
 16/06/2017 BD 56, TV 26, VL 89  Win  TV 26, VL 89 
15/06/2017 TN 50, AG 58, BT  72 Win  AG 58
 14/06/2017  ĐN 16, CT 78, ST 95 Miss
13/06/2017 VT 34, BL 26, BT 54  Win BL 26, BT 54 
 12/06/2017  HCM 50, CM 26, ĐT 78  Miss
11/06/2017  TG 62, ĐL 19, KG 73  Win  ĐL 19, KG 73 
 10/06/2017 HCM 18, BP 38, HG 54, LA 34  Win  HCM 18, BP 38, HG 54, LA 34 
09/06/2017 BD 30, TV 36, VL 74 Win  TV 36, VL 74
 08/06/2017 TN 70, AG 18, BT 43  Win  AG 18, BT 43
07/06/2017 ĐN 36, CT 58, ST 68  Miss
 06/06/2017 VT 32, BL 73, BT  91 Win VT 32, BL 73, BT  91
05/06/2017 HCM 48, CM 95, ĐT 61  Miss
 04/06/2017  TG 07, ĐL 47, KG 68 Win  TG 07, ĐL 47, KG 68
03/06/2017 HCM 63, BP 41, HG 32, LA 52 Miss
02/06/2017  BD 67, TV 15, VL 38  Win  TV 15, VL 38 
01/06/2017 TN 36, AG 27, BT 54  Win  AG 27, BT 54
 31/05/2017 ĐN 01, CT 71, ST 52  Win  ST 52 
  30/05/2017 VT 69, BL 71, BT 39 Win  VT 69
 29/05/2017 HCM 15, CM 82, ĐT 31 Miss
28/05/2017 TG 39, ĐL 28, KG 64 Win  ĐL 28, KG 64
  27/05/2017 HCM 85, BP 56, HG 32, LA  71 Win BP 56, HG 32, LA  71
 26/05/2017 BD 96, TV 10, VL 54 Win  BD 96, TV 10, VL 54
 25/05/2017  TN 34, AG 82, BT 41 Win   TN 34
24/05/2017 ĐN 53, CT 61, ST 58 Miss
 23/05/2017  VT 26, BL 64, BT 97  Win VT 26
22/05/2017 HCM 45, CM 27, ĐT 53 Win  HCM 45, CM 27, ĐT 53
 21/05/2017  TG 21, ĐL 38, KG 54  Win ĐL 38, KG 54
20/05/2017 HCM 42, BP 82, HG 39, LA  86  Miss
 19/05/2017   BD 82, TV 51, VL 78 Win  TV 51, VL 78
18/05/2017 TN 65, AG 72, BT 51 Win TN 65×2*
17/05/2017 ĐN 74, CT 35, ST 56  Win  CT 35, ST 56 
16/05/2017  VT 36, BL 47, BT 58 Win  BL 47, BT 58
 15/05/2017 HCM 54, CM 82, ĐT 31 Miss
14/05/2017 TG 79, ĐL 16, KG 98 Miss
13/05/2017  HCM 28, BP 26 , HG 71, LA 35 Win  BP 26 , HG 71, LA 35
12/05/2017  BD 68, TV 59, VL 31 Win TV 59×2*, VL 31
  11/05/2017  TN 25, AG 41, BT 53 Win  AG 41, BT 53
10/05/2017 ĐN 15, CT 45, ST 65 Win ĐN 15, CT 45, ST 65
 09/05/2017 VT 29 , BL 26, BT 47 Win BL 26, BT 47
08/05/2017  HCM 56, CM 12, ĐT 31  Win CM 12
07/05/2017 TG 30 , ĐL 42, KG 78 Win TG 30 
06/05/2017 HCM 51, BP 95, HG 84, LA 69 Win HCM 51, BP 95, LA 69
 05/05/2017 BD 37, TV 84, VL 12 Win TV 84
 04/05/2017 TN 48, AG 24, BT 45  Win TN 48
03/05/2017 ĐN 45, CT 13, ST 32 Win ĐN 45
02/05/2017 VT 40,BL 87,BT 13 Win VT 40
 01/05/2017 HCM 52,ĐT 37,CM 71 Miss